Privatumo politika

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

1. Pirkėjas, įsigyti prekes BUSTOSTILIUS.LT el. parduotuvėje, gali jei yra vyresnis nei 14 metų:

1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – užpildydamas registracijos anketą;
1.2. nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.

2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, el. pašto adresą ir kitus prekių pristatymui bei apskaitos dokumentų paruošimui būtinus duomenis. 

Tai reikalinga, kad Pardavėjas galėtų vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus Pirkėjui. Pirkėjo duomenis šiam tikslui Pardavėjas saugo ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo sandorio įvykdymo dienos.

3. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti, papildyti ar informuoti Pardavėją el.paštu info@bustostilius.lt  kad būtų panaikinta Pirkėjo registracija.

5. Užsiregistravęs Pirkėjas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie BUSTOSTILIUS.LT parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei BUSTOSTILIUS.LT teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvės internete naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją paštu, telefonu arba el. laišku.

6. Užsiregistruodamas ar vykdydamas prekių pirkimą Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiame apraše numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis BUSTOSTILIUS.LT parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis. Pardavėjas siekdamas patobulinti BUSTOSTILIUS.LT el. parduotuvę bei užtikrinti galimybę lengvai bei patogiai apsipirkti, Pirkėjui jungiantis prie BUSTOSTILIUS.LT el. parduotuvės gauna informaciją, kurią pateikia Pirkėjas, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą ir įrenginio tipą, Pirkėjo buvimo vietos duomenis, taip pat informaciją apie tai, kaip Pirkėjas naudojasi Pardavėjo interneto svetaine.

7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys yra tvarkomi laikantis "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis BUSTOSTILIUS.LT parduotuvės paslaugomis.

9. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ir jo partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja vykdant BUSTOSTILIUS.LT parduotuvės administravimą, prekių pristatymą ir (ar) kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas norėdamas įgyti ir išlaikyti Pirkėjo pasitikėjimą, neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus pirmiau šiame punkte paminėtus Pardavėjo partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tą padaryti.

10. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

11. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pateikti asmens duomenų kopiją susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu jei nebus pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės.

12. Pardavėjo interneto svetainėje, kaip ir daugelyje kitų, taip pat naudojami slapukai – mažos apimties duomenų failai, kurie padeda Pardavėjui patikimiau ir greičiau pateikti Pirkėjui turinį.

12.1. BUSTOSTILIUS.LT el. parduotuvėje naudojami trijų tipų slapukai:

12.1.1. Privalomi slapukai.  Šie slapukai yra skirti pagerinti el. parduotuvės funkcionalumą, padaryti el. parduotuvę patogią bei efektyvią Pirkėjo naudojimui. Šie slapukai nustatomi, pagal Pirkėjo atliktus veiksmus, pvz. kalbą, valiutą, prisijungimo sesiją, privatumo nuostatas. Pirkėjas el. parduotuvėje gali išjungti slapukus, tačiau el. parduotuvė gali neveikti.

12.1.2. Analitiniai/statistiniai slapukai. Šiais slapukais Pardavėjas siekia geriau pažinti el parduotuvės lankytojus, kad galėtų kuo efektyviau pritaikyti el. parduotuvės veikimą Pirkėjo poreikiams ir norams. Analitinių/statistinių slapukų pagalba Pardavėjas analizuoja el.parduotuvės veikimą, kokios el.parduotuvės skiltys yra lankomiausios.

12.1.3. Rinkodara ir reklamavimas. Šiuos slapukus paprastai nustato Pardavėjo reklamos partneriai. Šių slapukų paskirtis surinkti Pirkėjui aktualią informaciją. Apdorojant šią informaciją Pirkėjui bus rodomi atitinkami/aktualūs skelbimai. Jei Pirkėjas nesutiks su šiais slapukais, Pirkėjo tikslinė reklama nepasieks.